ThuisService Immunoglobulinen

Wat is de ThuisService Immunoglobulinen?

Onder thuisbehandeling verstaan wij het zelfstandig (voor)bereiden en intraveneus of subcutaan toedienen van geneesmiddelen door de patiënt zelf, een partner, één van de ouders of een verpleegkundige in de eigen vertrouwde omgeving. De ThuisService Immunoglobulinen is 'zorg op maat'. Naar gelang het wensenpakket van de arts en de patiënt kan van de diensten van de ThuisService gebruik worden gemaakt. Voor het aanmelden van patiënten kunnen voorschrijvers terecht op  www.mijnthuisservice.nl.

Voordelen

De ThuisService Immunoglobulinen geeft de volgende voordelen:

 • de behandeling in de eigen vertrouwde omgeving
 • ervaren BIG-geregistreerde verpleegkundigen
 • minder reis- en wachttijd
 • verbetering van continuïteit van werk / school / studie
 • minder verstoring sociaal- en gezinsleven
 • meer mogelijkheden om op reis te gaan
 • medicatie en hulpmiddelen thuis bezorgd
 • trainingen voor patiënt en mantelzorger
 • IgG dalspiegelbepaling

Wat vinden patiënten?

Bijna 90% van onze patiënten vindt de thuisbehandeling aangenaam.

Patiënten zijn zeer tevreden over de thuisbehandeling verzorgd door de ThuisService. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de respondenten de thuisbehandeling als aangenaam ervaart en waardeert dit met een gemiddeld cijfer van 8,5 (schaal 1-10).

ThuisService Immunoglobulinen van A tot Z

Met de ThuisService worden patiënten begeleid die in het ziekenhuis worden behandeld naar behandeling in de thuissituatie.

Hoe werkt de ThuisService?

 • Wordt de huisarts op de hoogte gesteld van de thuisbehandeling?

  Ja, de huisarts wordt op de hoogte gesteld door de specialist. De huisarts draagt tijdens de thuisbehandeling de verantwoordelijkheid in geval van calamiteiten. Het is wel handig als de patiënt de huisarts informeert over de startdatum van de thuisbehandeling. De verpleegkundige van de ThuisService legt tijdens de eerste thuisbehandeling uit wat de patiënt moet doen als er problemen optreden.

 • Hoe komt een patiënt in aanmerking voor de ThuisService Immunoglobulinen?

  De patiënt kan zijn of haar behandelend specialist vragen naar de mogelijkheid om de behandeling thuis te laten plaatsvinden in plaats van in het ziekenhuis. De behandelaar kan dan aangeven of behandeling thuis geschikt is voor die patiënt.

 • Moet er altijd iemand (mantelzorger) aanwezig zijn tijdens de infusie?

  Het is wel handig dat er tijdens de behandeling een mantelzorger aanwezig is. Deze kan actie ondernemen bij eventuele calamiteiten. De mantelzorger hoeft niet altijd bij de behandeling aanwezig te zijn maar moet wel bereikbaar blijven.

  Als er geen mantelzorger is, dan is thuisbehandeling nog steeds mogelijk als de patiënt goed op de medicatie reageert. De verpleegkundige laat ook goede instructies achter zodat de patiënt bijwerkingen snel herkent en weet wat hij/zij moet doen.

 • Komt er een verpleegkundige van de thuiszorg?

  In principe komt een verpleegkundige van de ThuisService bij de patiënt thuis om de toediening van de medicatie begeleiden. Als er in de regio goede contacten zijn tussen het ziekenhuis en de thuiszorg, dan kan het ook zo zijn dat een verpleegkundige van de thuiszorg de toediening van medicatie begeleidt. De coördinatoren zullen er alles aan doen om in de wensen van de patiënt tegemoet te komen en hiervoor de zorg te regelen.

 • Is de verpleegkundige bekwaam in het intraveneus aanprikken?

  De toediening vindt plaats door bevoegde verpleegkundigen (BIG-registratie) met ervaring en kennis van het betreffende geneesmiddel en de wijze van toediening. De verpleegkundigen volgen regelmatig nascholingen. Daarnaast zijn ze in staat om patiënten te instrueren over het zelf toedienen van het geneesmiddel.

 • Kan de patiënt buiten kantooruren een verpleegkundige bereiken?

  Zolang het infuus loopt is de verpleegkundige bereikbaar. Tijdens de eerste thuisbehandeling krijgt de patiënt van de verpleegkundige alle informatie over de bereikbaarheid van de ThuisService en de verpleegkundige. Natuurlijk kan de patiënt ook altijd contact opnemen met de dienstdoende huisarts.

 • Hoe lang blijft de verpleegkundige bij de behandeling aanwezig?

  De verpleegkundige blijft aanwezig zolang dat medisch gezien nodig wordt geacht. Meestal worden patiënten in de loop van de tijd steeds zelfstandiger en hoeft de verpleegkundige steeds minder lang aanwezig te zijn.

 • Komt steeds dezelfde verpleegkundige bij de patiënt thuis?

  Voor de ThuisService Immunoglobulinen is een landelijk netwerk van verpleegkundigen werkzaam. Zij proberen steeds dezelfde verpleegkundige uit de regio de patiënt te laten begeleiden.

 • Mag een partner/ouder de patiënt aanprikken?

  Ja, een partner/ouder mag leren de patiënt aan te prikken. De verpleegkundige zal deze persoon daarin begeleiden. De verpleegkundige zal de prikinstructies geven en aangeven wanneer het moment is aangebroken dat de aangewezen persoon de patiënt zelfstandig op een veilige en verantwoorde wijze kan aanprikken.

 • Wie bezorgt de medicatie?

  Bij de eerste thuisbehandeling worden medicatie en eventuele hulpmiddelen, zoals een pomp, door de verpleegkundige van de ThuisService meegenomen. De medicatie voor volgende behandelingen wordt door de apotheek van de ThuisService Immunoglobulinen bij de patiënt afgeleverd. Zij nemen contact met de patiënt op om afspraken te maken over datum en tijdstip van levering. De levering kan niet via de plaatselijke apotheek gedaan worden.

 • Krijgt de patiënt een infuuspomp?

  De behandelaar kan op de machtigingsaanvraag aangeven of toediening van de medicatie via een pomp dient plaats te vinden. Indien kan worden aangetoond dat een pomp nodig is, dan zal de zorgverzekeraar van de patiënt de pomp vergoeden. De pomp wordt dan door de ThuisService Immunoglobulinen bij de patiënt geleverd.

 • Mag de patiënt leren zichzelf aan te prikken?

  Ja, de verpleegkundige kan de patiënt leren zichzelf aan te prikken. Hij/zij zal de prikinstructies geven en ook aangeven wanneer het moment is aangebroken dat de patiënt zelfstandig op een veilige en verantwoorde wijze zichzelf kan aanprikken. De ThuisService Immunoglobulinen heeft een formulier ‘Verklaring zelfstandigheid’ ontwikkeld, waarop wordt aangegeven welke handelingen de patiënt zelf uitvoert. Deze verklaring dient ook door de behandelaar gezien te worden, zodat deze op de hoogte is van de handelingen die de patiënt zelf kan verrichten tijdens de thuisbehandeling.

 • Wanneer de patiënt thuis wordt behandeld, mag hij/zij dan nooit meer naar het ziekenhuis voor deze behandeling?

  Nee, de patiënt heeft altijd de mogelijkheid om in overleg met de behandelaar de thuisbehandeling te beëindigen. Daarna krijgt de patiënt de behandeling weer in het ziekenhuis.

 • Waarom moet de patiënt gegevens van de thuisbehandeling bijhouden in een 'logboekje'?

  In het logboekje houdt de patiënt gegevens bij over het gebruikte product (aantal flacons, chargenummer), eventuele bijwerkingen die zijn opgetreden, eventuele infecties die hij/zij doormaakt, antibioticagebruik en gebruik van overige medicatie. Met deze gegevens kan de patiënt de behandelaar goed op de hoogte houden van het verloop van de behandeling.

  Als het nodig is kan de behandelend arts op basis van de gegevens de behandeling aanpassen. In het logboekje is ook ruimte voor gegevens over de betrokken artsen, de apotheek en de verpleegkundige. Zo heeft de patiënt alle belangrijke telefoonnummers snel bij de hand.